תמיכת רבנים בנפשך

להלן רשימה חלקית של רבנים/רבניות התומכים/ות וממליצים/ות מהציבור החרדי והלאומי:

הרב צבי טאו שליט”א

הרב שלמה אבינר שליט”א

הרבנית נעמי שפירא

הרבנית עידית איצקוביץ

הרבנית קטי מנדלביץ