קבוצת תמיכה לנשות מתמודדים,

מתכנסת אחת לשבועיים במקום דיסקרטי במרכז בירושלים.

הקבוצה מונחה ע”י מנחה מקצועית המתמחה בתחום.

 

לקבלת פרטים נוספים  אנא פני לקו הסיוע שלנו.