מה אנחנו מציעים בנפשך ?

סוגיות הקשורות בנושאי אינטימיות וקרבה ומיניות האישה וזהותה המינית, תקיפה מינית, התמכרות מינית, התמכרות לאינטרנט וכדו’, מהוות למעשה תחומים מקצועיים, המזקיקים ידע מקצועי רב – תיאורטי ומעשי –  על מנת להבינם נכון וכל שכן על מנת לעסוק בהם באופן מעשי, הן ביחס לאנשים בוגרים והן ביחס לבני נוער.

יחד עם זאת, ההתמודדות עם גיבוש הזהות המינית והעצמית בגיל ההתבגרות, ההתמודדות עם התמכרות מינית, ועם שאר הסוגיות העוסקות בתחומים אלו, מטופלת כמעט ע”י כל השירותים החברתיים, בדרך זו או אחרת, ועל כן היא נוגעת לבעלי מקצועות שונים: אנשי חינוך, מנהלי בתי ספר, יועצים חינוכיים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רבנים, אנשי דת ואחרים.

בפעילות של מרכז הסיוע “נפשך”, פותח ונאסף על ידו ידע מקצועי רב הייחודי בתחומי סיוע אלו ושאיפתנו היא לחלוק ידע וניסיון אלו שהצטברו אצלנו, עם כל הגורמים השונים, הנתקלים במסגרת עבודתם בתחומים בהם עוסק מרכז “נפשך”. אנו מאמינים כי השיתוף בידע ובניסיון שבידנו עשויים להעשיר אנשי מקצועות רבים ומגוונים במהלך עבודתם.

לפרטים אנא פנו אלנו דרך צור קשר ואנו נבנה יחד תוכנית המותאמת לכם.